پیشبرد گرایشات مالی

By |2019-09-22T22:35:08+03:30ژوئن 15th, 2015|Events, News|

پیشبرد گرایشات مالی و استراتژیک در بودجه بندی سرمایه ای هتل هدف از این مطالعه بررسی و آزمایش مجموعه ای از فرضیه های مرتبط با عوامل تاثیر گذار بر [...]