Project Description

سالن پیرایش و آرایشگاه وسالن زیبایی در هتل

هرچند بیشتر اوقات سعی می‌کنیم قبل از سفر رفتن به خودمان برسیم و آراسته راهی سفر شویم اما همیشه هم این‌طور نیست. به ویژه اگر مشغول سفرهای کاری پی در پی باشیم. سالن پیرایش و آرایشگاه هتل بهترین زمان برای صاحبان کسب و کار است که اگر در حالت عادی فرصتی ندارند از زمان‌های بین جلسات و اوقات بی‌کاری در هتل برای مرتب کردن خودشان استفاده کنند.
برای خانم‌هایی که در سفرهای تفریحی در هتل هستند نه کاری، عوض کردن مدل مو و شاید رنگ لاک سرگرمی خوبی باشد.